Milí rodiče,
od 1.4.2012 platí novela zákona č.48/1997 o veřejném zdravotním pojištění,
ve kterém se m.j. upravuje legislativa týkající se očkování.
Máte povinnost podepisovat informovaný nesouhlas s očkováním
Prosím proto, abyste si tento formulář stáhli kliknuím ZDE
a přinesli ke každému očkování již prostudovaný a podepsaný.

 

Další formuláře:

Nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb – povinné očkování.doc
Oznámení soudu dle ust.§35, odst.3, zákona č.372-2011 Sb..doc
Souhlas - nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb.doc
Souhlas a nesouhlas nepovinné očkování.doc
Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let.doc
Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách.doc

 

Příbalové letáky používaných vakcín najdete na: https://vakciny.avenier.cz/cz/ockovani-na-zadost