Novinky

1.)
Od 1.4.2012 platí novela zákona č.48/1997 o veřejném zdravotním pojištění,
ve kterém se m.j. upravuje legislativa týkající se očkování.
Nově tedy budete mít povinnost podepisovat informovaný souhlas s očkováním.
Prosím proto, abyste si tento formulář stáhli kliknutím ZDE nebo:
Souhlas s poskytnutím zdravotní péče - očkování
a přinesli ke každému očkování již prostudovaný a podepsaný.
Příbalové letáky používaných vakcin můžete najít na
www.vakciny.eu

Formuláře ke stažení:

( pokud chcete formulář stáhnout stačí na něj kliknout )

Nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb – povinné očkování
Oznámení soudu dle ust.§35, odst.3, zákona č.372-2011 Sb.
Souhlas - nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb
Souhlas a nesouhlas nepovinné očkování
Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let
Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách


 

2.)

Dle zákona č. 373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách

Pracovnělékařské služby pro zaměstnance a osoby ucházející se o zaměstnání (patří sem i krátkodobé brigády) zajišťuje zaměstnavatel za podmínek stanovených tímto zákonem a jinými právními předpisy.

Poskytovatelem pracovnělékařských služeb je:

  • poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství,
  • poskytovatel v oboru pracovní lékařství.


Z těchto důvodů neprovádím tyto služby.